samedi 22 mars 2014

25 - 愤怒 - Anger


愤怒会把平日魅力十足的人,变成丑陋, 满脸通红的恶魔。
Fènnù huì bǎ píngrì mèilì shízú de rén, biàn chéng chǒulòu, mǎn liǎn tōnghóng de èmó.

Anger transforms even a normally attractive person into an ugly red-faced demon.Components:

愤怒
Fènnù· angry
· indignant


Fèn· indignant
· anger
· resentment· indignant

平日
píngrì
· an ordinary day


píng
· flat

魅力
mèilì
· charm
· fascination
· glamor
· charisma 

十足的人
shízú de rén
· ample
· complete
· hundred percent
· a pure shade (of some color)


变成
biàn chéng 
· to change into
· to turn into

丑陋
chǒulòu
· ugly


mǎn 
· Manchurian
· to fill
· to fulfill
· filled
· packed


liǎn  
· face


tōng
· go through
· know well
· to connect
· to communicate
· open 


hóng
· bonus
· popular
· red
· revolutionary


恶魔
è mó
· demon
· fiend è 
· evil· devil

From Taiwan Kadampa Meditation Centre:
Facebook page

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire